Çatı Ustası

ÇATI USTASI

Çatı Ustası

Çatı Ustası

Çatı ustası demek, ilk bakışta bir çatının sorununun ne olduğunu tam olarak anlayan kişi demektir. Çatı ise bir binanın korunmaya en fazla ihtiyacı olan kısmıdır. Binaların tüm kısımlarında daha fazla dış dünyanın etkilerine maruz kalan kısmı olan çatıları, bir insanın başına benzetmek çok ta yanlış olmaz. Nasıl ki bir insan başını üşüttüğü veya sıcaktan korumadığı zaman ciddi sağlık sorunları yaşıyorsa, çatılar da korunmadığı zaman tüm binayı etkileyen sonuçlar yaratırlar.

Çatı denildiği zaman muhakkak binaların üzerinde kiremit veya başka bir malzemeden yükseltilmiş, bina damı ile arasında boşluk bulunan özel bir bölüm anlaşılmamalıdır. Teras veya soğuk çatı denilen ve üzeri kapatılmamış alanlar da çatı olarak kabul edilirler. Binaların en üstünde yer alan ve dış dünya ile doğrudan temas eden tüm alanlara çatı denilmektedir.

Teras Çatılarda Çatı Ustası Neler Yapar?

Çatıların üzeri kapatılmamış ise yani teras çatıysa, yapılacak uygulama ile üzeri kapatılmış çatılar için yapılacak uygulama birbirinden farklıdır. Teras çatılar daha çok su deposu veya güneş enerji panelleri koymak için özellikle üzerine çatı örtüsü yapılmayan alanlardır. Başka sebeplerle de çatıların üzeri kapatılmayabilir. Bu tür çatıların dış dünyanın olumsuz etkilerine karşı üzeri kapalı çatılardan daha fazla korunmaya ihtiyaçları vardır.

Teras çatılar yağmurun, karın, dolunun, rüzgarın, güneşin ve diğer atmosfer etkilerinin en fazla hissedildiği yerlerdir. Gerekli su tahliye giderleri yapılmadıkça ve bina damının üzeri gerekli yalıtım malzemeleri ile kaplanmadıkça, altında bulunan binaya ciddi zararlar verecek kadar olumsuz etkiye açıktırlar. Bu yüzden teras çatılarda çok iyi bir yalıtım uygulanması gerekir. Su, ısı ve ses yalıtımını sağlamak amacıyla yapılan teras çatı izolasyonlarında en çok dikkat edilmesi gereken husus, yalıtım malzemelerinin uygulanma sırası ve şeklidir.

Teras çatılarda yalıtım uygulaması yapılmadan önce beton zeminin hasarsız ve pürüzsüz olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca su birikmelerini önleyecek şekilde tahliye alanlarının yaratılması şarttır. Beton zeminin su tahliyesini kolaylaştıracak şekilde belli bir eğimde inşa edilmesi gerekir. Bunun dışında saçak kenarlarında su toplanmasına ve tahliyesine uygun çatı oluk ve dereleri oluşturulmalı ve bunların binadan çıkarılmasını sağlayan dış cephe borularının döşenmesi gerekir. Bu şartlar sağlandıktan sonra teras zeminine altta ısı, üstte su yalıtımı malzemesi gelecek şekilde izolasyon uygulaması yapılmasına geçilir.

Teras çatılarda yalıtım uygulanırken zeminle yalıtım malzemesi arasında hiçbir hava boşluğunun kalmamasına ve izolasyon malzemesinin birleşme yerlerinin sağlam şekilde entegre edilmesine özen gösterilmelidir. Teras çatı yalıtımında, en üste güneşin zararlı ışınlarının etkisinden binayı korumak amacıyla beyaz çakıl taşı döşemesi yapılmalıdır. Üzerinde dolaşılacak teras çatılarda su yalıtım uygulamasının cam yünü değil, levha şeklinde uygulanması gereklidir. Aksi halde kendisinden beklenen işlevi yerine getirmeyecektir.

             Çatı ustası, teras çatıların beton zemininden su giderlerine kadar her noktasında çalışan, her türlü uygulamanın sıfırdan yapımı, bakımı, tamiri veya yenilenmesine görev alan, işinin ehli kişidir. İyi bir çatı ustasının teras çatı konusundaki deneyim ve uygulamaları ile uzun yıllar sorunsuz ve sağlam bir çatı kullanımının sağlanmaması mümkün değildir.

 

Çatı Ustası

Çatı Ustası

Çatı Örtüsü Olan Binalarda Çatı Ustasının Görevi

Kiremit, shingle, metal ve benzeri malzeme ile yükseltilerek kapatılan çatılar ise çok daha komplike bir çalışma gerektirir. Her ne kadar teras çatı kadar bina için risk oluşturmasa da çatı örtüsü bulunan çatılarda yapı elemanları daha fazla olduğundan daha kapsamlı ve teknik bir çalışma yapılmalıdır.

Bazı iş sahipleri çatısı olmayan binalara sıfırdan çatı inşası talebiyle gelirler. Bu durumlarda iyi bir çatı ustası, binanın her türlü özelliğini dikkate alarak bir proje hazırlamalı ve en doğru uygulamaya ilişkin bir teklif sunmalıdır. Çünkü her bina her çatı çeşidi için uygun değildir. Binadaki kat sayısına, binanın yapım şekline, kullanılan malzemeye ve çatı alanının büyüklüğüne göre yöntem değişkenlik gösterir. Çatı inşa edilirken dikkat edilmesi gereken en önemli konu, binanın o malzemeyi taşıyıp taşıyamayacağıdır. Eğer malzemenin ağırlığı binaya uygun ise bölgenin iklim ve coğrafi şartları değerlendirilmelidir. Son olarak en uygun maliyetle en kaliteli uygulama nasıl yapılır konusu detaylandırılmalıdır.

Çatı inşasına çatı zemininin tetkiki ile başlanır. Eğer çatı zemini, üzerine çatı örtüsü yapılacak türden değilse uygun hale getirilir. Bu, daha sonra yapılacak yalıtım uygulamaları için de gerekli bir iştir. Daha sonra çatı iskeletinin kurulması sağlanır. Kiremit çatılarda ahşap mertekler kullanılarak iskelet inşa edilebileceği gibi bazı hallerde hafif metallerle de çatı iskeleti inşası mümkündür. Bunun yanında su giderleri, saçaklar, su dereleri, su tahliye boruları, bacalar gibi hususlarında projelendirilmesi ve belli bir sıra ile uygulanması gerekir. Bunlar da tamamlandıktan sonra iskeletin üstüne çatı altı yalıtım örtüsü serilerek, çatı malzemesinin döşemesi yapılır.

Eğer mevcut bir çatı varsa yenilenmesi, onarılması, elden geçirilmesi, aktarılması gibi hususlar da çatı ustası tarafından gerçekleştirilir. Bacadan su derelerine, kiremit aktarmadan yalıtım örtülerine kadar her türlü detay, iyi bir çatı ustası tarafından titizlikle değerlendirilerek uygulanır. Kapsamlı çalışma gerektiren durumların projelendirilmesi ve buna uygun gerçekleştirilmesi de, basit bir tamiratın yapılması da çatı ustasının görevidir.

Çatı Ustası

Çatı Ustası

İyi Bir Çatı Ustası Nasıl Olmalıdır?

İyi bir çatı ustası öncelikle iş güvenliği konusunda gerekli önlemleri almalıdır. Özensiz ve gözü kara hareketlerin, can kayıpları ile sonuçlanması olasıdır. Bu durum iş sahibini hukuki ve cezai yönden sorumlu kılar. Bu sebeple çatınız için bir çatı ustası ile anlaşmadan önce, iş güvenliği konusunda gerekli önlemleri alıp almadığı konusunda emin olmanız gerekir.

Piyasada bir iki çatıda çalıştığı için kendisini çatı ustası diye tanıtarak insanların güvenini suiistimal edip haksız kazanç sağlayan pek çok kişi iş yapmaktadır. İşin ehli olmayan biri yüzünden yaşayacağınız maddi ve manevi sorunları dikkate alarak; çatınız için usta arayışında iseniz sağlam referansları olan biri ile çalışmayı tercih etmelisiniz. Çünkü iyi bir çatı ustasının liyakati, hakkındaki olumlu referanslara göre belirlenir.

Uzun yıllardır çatı sektöründe faaliyet gösteren firmamızın ustaları tüm bu olumlu özellikleri taşıyan tecrübeli kişiler arasından seçilmiştir. Bugüne kadar acemi diye nitelendirilebilecek kimse ile çalışmama konusunda geliştirdiğimiz prensibimizden asla ödün vermedik. Bu sayede gerçekleştirdiğimiz yüzlerce çatı projesinden gururla ve alnımızın akı ile çıktık.

Unutulmamalıdır ki, biraz daha ucuza iş yapacağını taahhüt ederek baştan savma iş yapacak biri ile çalışmaktansa, işini layığı ile yerine getiren sektörün emekçisi ustalarla çalışarak uzun yıllar güvenle kullanılabilecek çatılara sahip olmak daha karlıdır. Biz hak etmediğimiz ücreti talep etmediğimiz gibi kendi evimizde kullanmayacağımız malzemelerle de çalışmayız. Çünkü bizler de birer çatı altında yaşayan insanlarız. Evlerin herkes için ne kadar önemli olduğunu, herkesin evinde mutlu ve huzurlu yaşamak istediğini bilen insanlar olarak, yaptığımız her işin hakkını vererek çalışma prensibimizden asla ödün vermiyoruz. Müşterilerimizin memnuniyeti bizim için paradan çok daha önemlidir. Çünkü biz tek seferlik değil, uzun yıllar çalışacağımız müşteriler edinmeyi hedefleriz. Kısa vadede büyük paralar kazanmak yerine, uzun vadede istikrarlı bir müşteri portföyüne sahip olmak bizim için daha önemlidir.