Çatı Ustası

ÇATI USTASI

Çatı Ustası

Çatı Ustası

Çatı ustası demek, ilk bakışta bir çatının sorununun ne olduğunu tam olarak anlayan kişi demektir. Çatı ise bir binanın korunmaya en fazla ihtiyacı olan kısmıdır. Binaların tüm kısımlarında daha fazla dış dünyanın etkilerine maruz kalan kısmı olan çatıları, bir insanın başına benzetmek çok ta yanlış olmaz. Nasıl ki bir insan başını üşüttüğü veya sıcaktan korumadığı zaman ciddi sağlık sorunları yaşıyorsa, çatılar da korunmadığı zaman tüm binayı etkileyen sonuçlar yaratırlar.

Çatı denildiği zaman muhakkak binaların üzerinde kiremit veya başka bir malzemeden yükseltilmiş, bina damı ile arasında boşluk bulunan özel bir bölüm anlaşılmamalıdır. Teras veya soğuk çatı denilen ve üzeri kapatılmamış alanlar da çatı olarak kabul edilirler. Binaların en üstünde yer alan ve dış dünya ile doğrudan temas eden tüm alanlara çatı denilmektedir.

Teras Çatılarda Çatı Ustası Neler Yapar?

Çatıların üzeri kapatılmamış ise yani teras çatıysa, yapılacak uygulama ile üzeri kapatılmış çatılar için yapılacak uygulama birbirinden farklıdır. Teras çatılar daha çok su deposu veya güneş enerji panelleri koymak için özellikle üzerine çatı örtüsü yapılmayan alanlardır. Başka sebeplerle de çatıların üzeri kapatılmayabilir. Bu tür çatıların dış dünyanın olumsuz etkilerine karşı üzeri kapalı çatılardan daha fazla korunmaya ihtiyaçları vardır.

Teras çatılar yağmurun, karın, dolunun, rüzgarın, güneşin ve diğer atmosfer etkilerinin en fazla hissedildiği yerlerdir. Gerekli su tahliye giderleri yapılmadıkça ve bina damının üzeri gerekli yalıtım malzemeleri ile kaplanmadıkça, altında bulunan binaya ciddi zararlar verecek kadar olumsuz etkiye açıktırlar. Bu yüzden teras çatılarda çok iyi bir yalıtım uygulanması gerekir. Su, ısı ve ses yalıtımını sağlamak amacıyla yapılan teras çatı izolasyonlarında en çok dikkat edilmesi gereken husus, yalıtım malzemelerinin uygulanma sırası ve şeklidir.

Teras çatılarda yalıtım uygulaması yapılmadan önce beton zeminin hasarsız ve pürüzsüz olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca su birikmelerini önleyecek şekilde tahliye alanlarının yaratılması şarttır. Beton zeminin su tahliyesini kolaylaştıracak şekilde belli bir eğimde inşa edilmesi gerekir. Bunun dışında saçak kenarlarında su toplanmasına ve tahliyesine uygun çatı oluk ve dereleri oluşturulmalı ve bunların binadan çıkarılmasını sağlayan dış cephe borularının döşenmesi gerekir. Bu şartlar sağlandıktan sonra teras zeminine altta ısı, üstte su yalıtımı malzemesi gelecek şekilde izolasyon uygulaması yapılmasına geçilir.

Teras çatılarda yalıtım uygulanırken zeminle yalıtım malzemesi arasında hiçbir hava boşluğunun kalmamasına ve izolasyon malzemesinin birleşme yerlerinin sağlam şekilde entegre edilmesine özen gösterilmelidir. Teras çatı yalıtımında, en üste güneşin zararlı ışınlarının etkisinden binayı korumak amacıyla beyaz çakıl taşı döşemesi yapılmalıdır. Üzerinde dolaşılacak teras çatılarda su yalıtım uygulamasının cam yünü değil, levha şeklinde uygulanması gereklidir. Aksi halde kendisinden beklenen işlevi yerine getirmeyecektir.

             Çatı ustası, teras çatıların beton zemininden su giderlerine kadar her noktasında çalışan, her türlü uygulamanın sıfırdan yapımı, bakımı, tamiri veya yenilenmesine görev alan, işinin ehli kişidir. İyi bir çatı ustasının teras çatı konusundaki deneyim ve uygulamaları ile uzun yıllar sorunsuz ve sağlam bir çatı kullanımının sağlanmaması mümkün değildir.

 

Çatı Ustası

Çatı Ustası

Çatı Örtüsü Olan Binalarda Çatı Ustasının Görevi

Kiremit, shingle, metal ve benzeri malzeme ile yükseltilerek kapatılan çatılar ise çok daha komplike bir çalışma gerektirir. Her ne kadar teras çatı kadar bina için risk oluşturmasa da çatı örtüsü bulunan çatılarda yapı elemanları daha fazla olduğundan daha kapsamlı ve teknik bir çalışma yapılmalıdır.

Bazı iş sahipleri çatısı olmayan binalara sıfırdan çatı inşası talebiyle gelirler. Bu durumlarda iyi bir çatı ustası, binanın her türlü özelliğini dikkate alarak bir proje hazırlamalı ve en doğru uygulamaya ilişkin bir teklif sunmalıdır. Çünkü her bina her çatı çeşidi için uygun değildir. Binadaki kat sayısına, binanın yapım şekline, kullanılan malzemeye ve çatı alanının büyüklüğüne göre yöntem değişkenlik gösterir. Çatı inşa edilirken dikkat edilmesi gereken en önemli konu, binanın o malzemeyi taşıyıp taşıyamayacağıdır. Eğer malzemenin ağırlığı binaya uygun ise bölgenin iklim ve coğrafi şartları değerlendirilmelidir. Son olarak en uygun maliyetle en kaliteli uygulama nasıl yapılır konusu detaylandırılmalıdır.

Çatı inşasına çatı zemininin tetkiki ile başlanır. Eğer çatı zemini, üzerine çatı örtüsü yapılacak türden değilse uygun hale getirilir. Bu, daha sonra yapılacak yalıtım uygulamaları için de gerekli bir iştir. Daha sonra çatı iskeletinin kurulması sağlanır. Kiremit çatılarda ahşap mertekler kullanılarak iskelet inşa edilebileceği gibi bazı hallerde hafif metallerle de çatı iskeleti inşası mümkündür. Bunun yanında su giderleri, saçaklar, su dereleri, su tahliye boruları, bacalar gibi hususlarında projelendirilmesi ve belli bir sıra ile uygulanması gerekir. Bunlar da tamamlandıktan sonra iskeletin üstüne çatı altı yalıtım örtüsü serilerek, çatı malzemesinin döşemesi yapılır.

Eğer mevcut bir çatı varsa yenilenmesi, onarılması, elden geçirilmesi, aktarılması gibi hususlar da çatı ustası tarafından gerçekleştirilir. Bacadan su derelerine, kiremit aktarmadan yalıtım örtülerine kadar her türlü detay, iyi bir çatı ustası tarafından titizlikle değerlendirilerek uygulanır. Kapsamlı çalışma gerektiren durumların projelendirilmesi ve buna uygun gerçekleştirilmesi de, basit bir tamiratın yapılması da çatı ustasının görevidir.

Çatı Ustası

Çatı Ustası

İyi Bir Çatı Ustası Nasıl Olmalıdır?

İyi bir çatı ustası öncelikle iş güvenliği konusunda gerekli önlemleri almalıdır. Özensiz ve gözü kara hareketlerin, can kayıpları ile sonuçlanması olasıdır. Bu durum iş sahibini hukuki ve cezai yönden sorumlu kılar. Bu sebeple çatınız için bir çatı ustası ile anlaşmadan önce, iş güvenliği konusunda gerekli önlemleri alıp almadığı konusunda emin olmanız gerekir.

Piyasada bir iki çatıda çalıştığı için kendisini çatı ustası diye tanıtarak insanların güvenini suiistimal edip haksız kazanç sağlayan pek çok kişi iş yapmaktadır. İşin ehli olmayan biri yüzünden yaşayacağınız maddi ve manevi sorunları dikkate alarak; çatınız için usta arayışında iseniz sağlam referansları olan biri ile çalışmayı tercih etmelisiniz. Çünkü iyi bir çatı ustasının liyakati, hakkındaki olumlu referanslara göre belirlenir.

Uzun yıllardır çatı sektöründe faaliyet gösteren firmamızın ustaları tüm bu olumlu özellikleri taşıyan tecrübeli kişiler arasından seçilmiştir. Bugüne kadar acemi diye nitelendirilebilecek kimse ile çalışmama konusunda geliştirdiğimiz prensibimizden asla ödün vermedik. Bu sayede gerçekleştirdiğimiz yüzlerce çatı projesinden gururla ve alnımızın akı ile çıktık.

Unutulmamalıdır ki, biraz daha ucuza iş yapacağını taahhüt ederek baştan savma iş yapacak biri ile çalışmaktansa, işini layığı ile yerine getiren sektörün emekçisi ustalarla çalışarak uzun yıllar güvenle kullanılabilecek çatılara sahip olmak daha karlıdır. Biz hak etmediğimiz ücreti talep etmediğimiz gibi kendi evimizde kullanmayacağımız malzemelerle de çalışmayız. Çünkü bizler de birer çatı altında yaşayan insanlarız. Evlerin herkes için ne kadar önemli olduğunu, herkesin evinde mutlu ve huzurlu yaşamak istediğini bilen insanlar olarak, yaptığımız her işin hakkını vererek çalışma prensibimizden asla ödün vermiyoruz. Müşterilerimizin memnuniyeti bizim için paradan çok daha önemlidir. Çünkü biz tek seferlik değil, uzun yıllar çalışacağımız müşteriler edinmeyi hedefleriz. Kısa vadede büyük paralar kazanmak yerine, uzun vadede istikrarlı bir müşteri portföyüne sahip olmak bizim için daha önemlidir.

Firmamız personellerinin hepsinde aşağıda bulunan belgeler mevcuttur.

SGK işe giriş bildirgeleri
Görevlendirme yazıları, (Ekte bulunan geçici görevlendirme yazısı çalışanlara ayrı ayrı imzalatılarak, firma onayı ile gönderilmesi gerekmektedir).
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan işçilerin, gece ve yüksekte çalışma yapacakları işe uygun olduklarını belirtir sağlık raporu ve tetanoz aşı kartları (6331 Md-15),
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında Eğitim Aldıklarına Dair Belgeleri (6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md-17, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik),
Çalışanların mesleki eğitimlerine ait belgeler (Kaynakçı belgesi, elektrikçi belgesi vb.) (6331 sayılı İş Sağlığı ve güvenliği Kanunu Madde-17 /3),
Kişisel koruyucuların verildiğine ve işyerinde kullanacaklarına dair zimmet belgeleri (Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik),
Yüksekte çalışma eğitim belgeleri
Çalışanların Covid 19 aşı kartları

 

Çatı Tamir Ustası   

Çatı tamir ustası arıyorsanız bu konuda çok dikkat etmeniz gerekir. Binalarda ve yapıların her birinde çatı yapımında kullanılabilecek olan malzemelerin kalitesi ve usta işçiliği çok daha önem arz eder. Eğer kalitesiz malzemeler kullanılırsa eğer rüzgarlı havalar da ve fırtınalı havalarda kiremit oynamasının, çatı uçması gibi baca etrafına yapılmış olan izolasyonun deforme olması veya açılması gibi de daha sonrasında birçok problem yaşatır.

Çatı tamir ustası ile yapılacak olan çalışmalar ise boya badana, kartonpiyer ve stropiyer, fayans seramik, alçı sıva ve kaba sıva, dış cephe mantolama ve kaplama, alçıpan, asma tavan ve geri tavan olarak su yalıtımı ve izolasyon da hizmetler sunulmaktadır.

Kaliteli firma ile meslekte profesyonel olan çatı tamir ustası ile ihtiyacınızın duyulanı sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Herhangi bir yenilemede tamir gibi ciddi kaliteli iş isteyen çatı katlarına en uygun fiyat ile çalışma ustalarının ellerine bırakın. Uzman ekiple beraber size sunulan faydalardan yararlanmalısınız.

Çatı tamir ustası ile beraber dayanıklı kaliteli malzemeyle kiremitler dahi işçilik sağlayıp size hizmetimizi sunmaktayız. Yapım ve onarım ustasını arıyorsanız eğer birincil tercihiniz de bizde olmalısınız. Servisimizle beraber her türlü işinizle ilgilenecek olan kendi alanlarında uzman kişiler bulunmaktadır. Büyük ve küçük olan çatılarda güvenilir olan hoşgörülü, saygılı ustalarla hizmetlerimizi her daim vermekteyiz.

Çatılarınız bizimle beraber artık problem yaratmadan, daha dayanıklı, uzun ömürlü yapılar olacaktır. En kaliteli malzemelere sahip olup ekonomik olarak uygun bütçe çıkartarak yeniden yapılandırma yapmaktadır. Teslimatlarımızı nasıl anlaştıysak o şekilde yapıp sizlere garantili iş ortaklığı sunmaktayız. Senelerin deneyimi ve tecrübelerini birleştirip, çatı tamir ustası belgeleri ile ekibimizi daha güçlü bir hale getirmiş bulunmaktayız.

Apartman, okul, villa, hastane, işyeri gibi tüm yerlerde hızlı hizmetimizi sunmaktayız. Sadece kaliteli bir iş arıyorsanız bizimle bağlantı kurarak, eski olan çatılarınızı çok hızlı bir şekilde yenileme imkanı vermekteyiz. Yapılacak olan her ne iş olursa olsun özel tasarımlarımızla beraber uygun bir şekilde belirlenip çevreye herhangi bir zarar vermeden işimizi yapmaktayız.

Çatı Tamir İşleri

Çatı tamir işleri ile alakalı sorunlar olduğunda bu işin ustasıyla çalışmak istersiniz. Seneler boyunca emeğinizle aldığınız evlerinizden uzun seneler boyunca beklemiş olduğunuz verimliliği almanız ve konforu yaşayabilmeniz için tüm binanın, tam anlamı ile koruma altında olması gerekmektedir. Özellikle de çatıda göstereceğiniz özeniniz ve hassasiyetiniz, evlerin daha uzun ömürlü olmasını sağlayarak sizlerin istemediğiniz büyük masraflardan uzak durmanıza yarayacaktır.

Düzenli bir şekilde bakımları yapılmış olan, eksikliklerinin giderilmesi, hasarlarının onarılması ve gerektiği zamanlarda komple yenilenebilen bir çatı evinize ve yaşamınıza daha fazla değer katacaktır. Çünkü çatılarda bir odayı nasıl ayıramazsanız, evle bir bütündür. Masraf ve özen ile çatılarda konforlu alanların yaratılması da bu alanların kullanıma açılması mümkün bir hale gelir. Çatı tamir işleri için usta biriyle çalışmanız durumunda bu alanı kullanabilirsiniz.

Kullanılmayan eşyalarınızın güvenli bir şekilde muhafaza edilebileceği bir yer olabilir. Su deposu, uydu anteni gibi birçok ihtiyacın karşılanabileceği bir alan yapabilirsiniz. Fakat bunun için çatının bakımlı ve korunaklı olması gerektiğini unutmamalısınız.

Teras çatılardaysa, su ve ısı yalıtımı yapılıp konforlu ve kullanışlı alanlar isteyen kişiler ya da bina sahipleri için çok şık ve kullanışlı tasarımlar olabileceği gibi kapalı çatılardaysa kış köşeleri, özel çalışma alanları yaratmak mümkün olmaktadır. Bu şekilde bir alan yaratma imkanınız varsa çatı tamir işleri olarak da iyi bir ustayla çalışarak uzun seneler boyunca sorunsuz bir çatıya sahip olabilirsiniz.

Yalı çatı tamiri, yalı çatı izolasyon, yalı çatı ustası, yalı çatı servisi ve tamirci hizmetleri konusunda sizlere uzun zamandır profesyonel hizmetler verip, müşteri memnuniyetini sağlayan ustalarımız ve ekibimizle beraber her türlü çatı sorununuza yetişerek, çözüm üretmeli ve kısa zamanda sizleri açıklığa kavuşturmanın bilincini yaşamaktayız. Müşteri memnuniyeti bizler için her zaman ön plandadır.

Çatılar bizim iş yerimiz olmakla beraber her türlü çalışma yerini kendimize özel olarak ilan ederek ve gerekli olan tüm dikkati göstermekteyiz. Keşif anından tutun iş teslimine kadar tüm ayrıntıları değerlendirip, belli teknik ve sırayla gerçekleştirebildiğimizi unutmamalısınız.

İstanbul Çatı Ustası

İstanbul çatı ustası araştırması yapıldığında ilk karşılaşılan değil, işini kusursuz bir şekilde yapan firma ile iletişime geçilmesi, çatı tadilatının sorunsuz bir şekilde yapılmasını sağlamaktadır. Firmamız, deneyimli ve eğitimli personeli ile tüm çatı bakım ve onarım hizmetini kusursuz bir şekilde gerçekleştirmektedir. Binaların uzun ömürlü olarak kullanılabilmesi için belli dönemlerde bakım ve tamir işlemlerinin yaptırılması kaçınılmazdır. Özellikle çatılar, binalarda en fazla bakım ve tamir yaptırılması gereken bölümleridir. Binaların en üst kısmında olan çatıların her türlü hava şartlarına maruz kalması kaçınılmazdır. Bu nedenle en fazla yıpranan yerler bu bölümlerdir. İstanbul çatı ustası olarak firmamız, çatılarla ilgili her tür soruna anında müdahale edebilme yeterliliğine ve altyapıya sahiptir.

Çatılar, taşıyıcı bölüm ve kaplama olarak iki farklı kısımdan meydana gelmektedir. Çatı onarımı yapılacağı zaman bu kısımlar ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Taşıyıcı kısım, çatının açısına, malzemenin ahşap, çelik veya betonarme olmasına, ağırlığına, cinsine ve yüküne göre farklı işlemler yapılmalıdır. Çatı onarımı ve yapımının mutlaka uzman kişilere bırakılmalıdır. Firmamız, İstanbul çatı ustası işletmelerinin arasında uzman personeli ile koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesine bağlı kalarak hizmet vermektedir. Çatılarda onarım ve tadilat yapıldığında öncelikli olarak baca dipleri ve baca sıvaları ile çatı iskeleti ve su dereleri gibi tüm çatı elemanlarının detaylı bir şekilde incelenmesi gereklidir. Firmamızda hizmet sunan uzman personel, çatı tadilatı konusunda ehildir ve bu nedenle hiçbir ayrıntıyı atlamamaktadır.

Çatı tadilatından önce detaylı incelenmesi, tadilatın yapılması durumunda verim alınıp alınamayacağını ortaya koymaktadır. Eğer tadilat verimli olmayacakça çatıların onarılmasından vazgeçilmeli, bunun yerine yeni bir çatı yapılmalıdır. Çatılardaki baca dipleri, en fazla zarar gören bölgelerin başında gelmektedir. Baca diplerindeki izolasyon malzemeleri bacayı su sızıntılarına karşı korumaktadır ancak bu malzemelerin yıpranma olasılığı fazladır. Bu nedenle özellikle baca diplerinin ayrıntılı bir şekilde incelenmesinde yarar vardır. Özellikle mevsim geçişlerinde çatıların kontrol edilmesi gereklidir. Sonbahar, kış ve ilkbahar aylarındaki yağışlardan etkilenmemek için mutlaka yaz aylarının sonlarında, eğer anılan mevsimde yapılmayacaksa kış ayları gelmeden önce çatıların mutlaka uzman tarafından kontrol edilmesinde yarar vardır. İstanbul çatı ustası olarak firmamız, her türlü talebe anında karşılık vermektedir.

 

Call Now ButtonHEMEN ARA
web tasarım